måndag 8 oktober 2012

Bloggtips

Pedagog Malmö har startat en blogg som heter Att skriva sig till läsning. Där hittar man bra länkar och information om ASL. Där finns även information om ett nätverk som startats i Malmö för pedagoger som är intresserade av “Att skriva sig till läsning”. Nätverket riktar sig till pedagoger som är verksamma i Malmös skolor.