onsdag 30 oktober 2013

Vi skriver vidare om ASL...

Vi fortsätter att blogga om hur vi på Villanskolan i Ängelholm arbetar med Att skriva sig till läsning men har nu flyttat till:
villanasl.se

torsdag 13 juni 2013

Vårdnadshavarnas tankar om ASL


Vårdnadshavarna till eleverna i åk. 1 på Villanskolan har fått svara på en enkät via vår lärplattform Fronter. Mycket spännande att läsa hur de upplevt första läsåret med En dator per elev och att skriva sig till läsning. Här följer några av tankarna: • Spännande med nya arbetssätt. Roligt att kunna få ta del av satsningen Kul att se vilken positiv påverkan det har haft för vårt barn. Skriver gärna hemma på både pc och Ipad
 • Ser en positiv utveckling, skrivarglädje och fantasi.
 • Härligt att se skrivarglädjen och inte frustrationen över hur det ser ut eller att man måste sudda för att det blir fel.
 • Vår dotter tycker det är kul att läsa. Läsförståelsen har ökat under året. Hon sätter sig gärna med en bok och läser. Läser ofta för sina syskon.
 • Skriver långa texter på datorn, men har ännu inte lärt sig att skriva alla små bokstäver för hand.
 • Min son stavar förvånansvärt bra för att endast gå i 1:an
 • Ska bli intressant att se om och hur skrivförmågan ändras när pennan introduceras i år 2.
 • Har blivit ännu mer trygg med användningen av datorn.
 • Har varit bättre än jag trodde från början. Efter besök i klassen ser jag att barnen får en större arbetsro när de har en egen dator och hörlurar och kan fokusera på sitt lättare.
 • Oro inför strålning, är det så bra? Samt ergonomi...
 • Vi känner lite oro för hur vårt barn ska utveckla sin handstil i årskurs 2.
 • Jag tycker inte att man som skola helt blint kan förlita sig till en enda metod, som dessutom inte är väl beprövad. Jag litar på pedagogernas tidigare erfarenheter och ser hellre att de plockar de bästa bitarna från varje pedagogisk metod.
 • En kombination av att både använda datorn som skrivredskap samt vanlig penna hade varit bättre.
 
Viktigt att vi tar till oss alla synpunkter och även tittar på hur vi kan arbeta vidare.

 

tisdag 28 maj 2013

Inspirationsmöte om Att skriva sig till läsningIgår hade vi en träff för pedagoger i Ängelholms kommun. Vi träffades uppe på Resurs IKT och inbjudna var de som kommer att undervisa i årskurs 1 till hösten eller du som är nyfiken på ASL.

Verkligen kul att över 40 st ägnade den varma majeftermiddagen åt att fördjupa sig i Att skriva sig till läsning med hjälp av datorer.

Mötet handlade om ”Att skriva sig till läsning” och hur du som pedagog kan använda metoden för att ge eleverna bästa möjliga start på sin läs- och skrivinlärning med hjälp av digital teknik.

Cindy Martinsson och Carolina Svensson från Hjärnarps RO gav praktiska tips och erfarenheter från sitt första läsår med En dator per elev. Vi fick även ta dela av elevarbeten från deras elever i åk. 1.
Carolina och Cindy inspirerar!
 
Vi fick se många fantastiska elevarbeten.

Över 40 pedagoger samlades på RIKT.


fredag 24 maj 2013

Informationsfilm om Att skriva sig till läsning

Jeanette Hiller som är klasslärare i 1b på Villanskolan har skapat en informativ film om hur de arbetar med att skriva sig till läsning med hjälp av datorer.