onsdag 15 februari 2012

Lagom till Alla hjärtans dag kom vi på att vi skulle prata om kärlek.... Vi gjorde en Mind-map med kärleksord. Kan säga att barnens mammor och pappor står väldigt länge och läser....
Vilka härliga hjärtan vi har!!!

Förskoleklasserna använder datorer

Våra förskoleklasser har börjat använda datorer för att förbereda sig inför En dator per elev under HT 2012.

•Vi fokuserar på lek och lust när det gäller att skriva och läsa
•Vi låter barnen leka in bokstavsljuden med hjälp av talsyntes och ljudande tangentbord
•Varje barn skriver på datorn minst 1 gång per vecka
•Barnen övar finmotoriken varje dag
•Tangentbordsträning, både höger/vänster hand jobbar på tangentbordet
•Arbetar parvis - kommunikation

tisdag 14 februari 2012

Motoriska övning inför bokstavsinlärning

Barnen tränar förberedande skrivövningar med penna. De skriver olika former för att öva finmotorik och skrivriktning.

fredag 10 februari 2012

Barn skriver sig till läsning - Multimediabyrån!

Multimediabyrån kan man få mer information om vad det innebär att skriva sig till läsning.
Du hittar även en kommenterande text av Carin Jonsson Umeå universitet på Multimediabyrån
Mycket läsvärd!

måndag 6 februari 2012

Fortsatt debatt om surfplattor

En mycket läsvärd artikel i DN!
"Utbildningsministern kritiserar användning av surfplattor i undervisningen men det innebär inte att papper och penna utesluts. Eleverna är de stora förlorarna i debatten, skriver grundskollärarna Josef Sahlin, Marie Andersson och Martin Braekken Fernström. Vi måste se möjligheterna med digitala hjälpmedel i skolan eftersom alla inte lär sig lika snabbt och på samma sätt."
Läs hela artikeln här:

fredag 3 februari 2012

UR - Didaktikens verktyg


På webbplatsen Didaktikens verktyg beskrivs hur teknisk utveckling påverkar lärande och undervisning. Hur kopplar vi ihop teknik, pedagogik och didaktik?
Didaktikens verktyg är en satsning som UR har gjort för att bidra med en ökad kunskap kring digitala medier. Webbplatsen är en lärplattform, som visar hur man som lärare kan arbeta med IKT som en resurs i undervisningen. 

Webbplatsen bygger på två texter:
Det finns även många filmer och andra resurser som kan användas av lärare som fortbildning eller diskussionsunderlag. Verkligen en givande webbplats!
Här presenterar URs VD Erik Fichtelius bakgrunden till satsningen Didaktikens verktyg: