onsdag 15 februari 2012

Förskoleklasserna använder datorer

Våra förskoleklasser har börjat använda datorer för att förbereda sig inför En dator per elev under HT 2012.

•Vi fokuserar på lek och lust när det gäller att skriva och läsa
•Vi låter barnen leka in bokstavsljuden med hjälp av talsyntes och ljudande tangentbord
•Varje barn skriver på datorn minst 1 gång per vecka
•Barnen övar finmotoriken varje dag
•Tangentbordsträning, både höger/vänster hand jobbar på tangentbordet
•Arbetar parvis - kommunikation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar