Om

Läsåret 2011/2012 började 4 klasser i årskurs 1 på Villanskolan i Ängelholm. Två av dessa, klass 1B och 1D deltog i projektet VillMer –Att skriva sig till läsning. Nu är det inget projekt utan alla våra åk.1 klasser arbetar med Att skriva sig till läsning.
I den här bloggen ska vi försöka dela med oss av hur vi arbetat i klasserna.

Vårt arbete med Skriva sig till läsning har sin grund i Arne Tragetons forskning kring barns tidiga läs- och skrivinlärning. Hans utgångspunkter är att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att ägna sig åt att forma bokstäver i förskoleklassen och åk 1. Om man väntar med att bokstavsträna för hand till åk 2 sparar man mycket tid. Denna tid kan man istället ägna åt språkutveckling och naturliga samtal kring texters innehåll och uppbyggnad. De som väntar med att skriva bokstäver för hand till åk 2 får dessutom en bättre handstil!

Mål: 
· Att kunna skriva sig till bokstavsinlärning 
· Att kunna skriva enkla ord och meningar 
· Att utveckla skrivandet till berättelser, sagor och faktatexter 
· Att genom skrivandet få bättre läsförmåga och ökad läsglädje 
· Att kunna illustrera sina arbeten med olika typer av bilder och presentationsprogram 
· Att träna motoriken med hjälp av bild och skapande 
Eleverna arbetar en stund varje dag två och två vid sina bärbara datorer. De kan då stimulera varandra till olika övningar. De lär sig känna igen bokstäverna för att sedan kunna använda dem i sin skrivning och läsning. Alla datorer har ljudande tangentbord och talsyntes. 
  
Eleverna skriver sig till läsning och läslust! Vi vill gå från läs- och skrivinlärning till skriv- och läslärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar