torsdag 13 juni 2013

Vårdnadshavarnas tankar om ASL


Vårdnadshavarna till eleverna i åk. 1 på Villanskolan har fått svara på en enkät via vår lärplattform Fronter. Mycket spännande att läsa hur de upplevt första läsåret med En dator per elev och att skriva sig till läsning. Här följer några av tankarna: • Spännande med nya arbetssätt. Roligt att kunna få ta del av satsningen Kul att se vilken positiv påverkan det har haft för vårt barn. Skriver gärna hemma på både pc och Ipad
 • Ser en positiv utveckling, skrivarglädje och fantasi.
 • Härligt att se skrivarglädjen och inte frustrationen över hur det ser ut eller att man måste sudda för att det blir fel.
 • Vår dotter tycker det är kul att läsa. Läsförståelsen har ökat under året. Hon sätter sig gärna med en bok och läser. Läser ofta för sina syskon.
 • Skriver långa texter på datorn, men har ännu inte lärt sig att skriva alla små bokstäver för hand.
 • Min son stavar förvånansvärt bra för att endast gå i 1:an
 • Ska bli intressant att se om och hur skrivförmågan ändras när pennan introduceras i år 2.
 • Har blivit ännu mer trygg med användningen av datorn.
 • Har varit bättre än jag trodde från början. Efter besök i klassen ser jag att barnen får en större arbetsro när de har en egen dator och hörlurar och kan fokusera på sitt lättare.
 • Oro inför strålning, är det så bra? Samt ergonomi...
 • Vi känner lite oro för hur vårt barn ska utveckla sin handstil i årskurs 2.
 • Jag tycker inte att man som skola helt blint kan förlita sig till en enda metod, som dessutom inte är väl beprövad. Jag litar på pedagogernas tidigare erfarenheter och ser hellre att de plockar de bästa bitarna från varje pedagogisk metod.
 • En kombination av att både använda datorn som skrivredskap samt vanlig penna hade varit bättre.
 
Viktigt att vi tar till oss alla synpunkter och även tittar på hur vi kan arbeta vidare.