fredag 3 februari 2012

UR - Didaktikens verktyg


På webbplatsen Didaktikens verktyg beskrivs hur teknisk utveckling påverkar lärande och undervisning. Hur kopplar vi ihop teknik, pedagogik och didaktik?
Didaktikens verktyg är en satsning som UR har gjort för att bidra med en ökad kunskap kring digitala medier. Webbplatsen är en lärplattform, som visar hur man som lärare kan arbeta med IKT som en resurs i undervisningen. 

Webbplatsen bygger på två texter:
Det finns även många filmer och andra resurser som kan användas av lärare som fortbildning eller diskussionsunderlag. Verkligen en givande webbplats!
Här presenterar URs VD Erik Fichtelius bakgrunden till satsningen Didaktikens verktyg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar