fredag 17 augusti 2012

En dator per elev i Ängelholm

Titta på filmen!
Nu är vi i full gång här på Villanskolan med att planera inför att våra elever åk. 1 och 4 ska få en bärbar dator. Det ska verkligen bli spännande och på onsdag är vår fyror först ut!

För att denna stora satsning ska vara ekonomiskt genomförbar så kommer eleverna att utrustas datorer under 3 år. Första året är det åk 1, åk 4, åk 7 samt Gymnasiets åk 1 som får datorer. Höstterminen 2014 har alla elever i Ängelholms kommunala skolor tillgång till en bärbar dator.

Vi satsar på utveckling i alla våra skolformer för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer som finns i våra styrdokument och för att ge alla barn och ungdomar en grundläggande digital kompetens.
Det är viktigt...
  • att ge alla barn och ungdomar lika förutsättningar för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle
  • att alla barn och ungdomar lär sig använda de möjligheter tekniken och Internet ger och utvecklar ett källkritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • att skapa goda lärmiljöer där tekniken är ett naturligt inslag för att utveckla barn och ungdomars lust till ett livslångt lärande 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar